Studie med Lotorpsmetoden har blivit publicerad!


Äntligen har en studie med Lotorpsmetoden blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift!

Resultaten från studien sammanfattas med att ett flertal andningsrelaterade problem (som till exempel svårighet att få luft, känsla av motstånd vid andning och framförallt andningsproblem vid ansträngning) signifikant förbättrades med Lotorpsmetoden.

Anledningen till förbättringarna var troligen den ökade bröstkorgsrörligheten.

Du kan läsa en sammanfattning av artikeln online via nedanstående länk:

http://authors.elsevier.com/sd/article/S1744388114000449