Köp boken om Lotorpsmetoden hos oss!


Janne Karlsson upptäckte genom sitt arbete som ambulansförare att svårt sjuka människor andades på ett väldigt ineffektivt sätt. När han senare arbetade som massör med de erfarenheter han hade från sin ambulanstjänst, växte gradvis en kunskap fram som blev den andningsterapi som i dag kallas Lotorpsmetoden.

Boken innehåller många goda råd och hjälp till självhjälp för de som har besvär med andningen.

Pris: 150kr

Boken om Lotorpsmetoden